Ενεργειακές μελέτες

Οι ενεργειακές μελέτες κτιρίων και οικιστικών συνόλων έχουν ως στόχο την βελτίωση της απόδοσης, την εξασφάλιση ενεργειακών οφελών και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης με εφαρμογή του ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού.

Ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός βασίζεται στις αρχές της βελτιστοποιημένης ενεργειακά αρχιτεκτονικής, και στην ένταξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Τα συστήματα αφορούν το κτιριακό κέλυφος και τις μεθόδους κατασκευής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών των κτιρίων.

Στην περίπτωση των υφιστάμενων κτιρίων προηγείται της Ενεργειακής Μελέτης, η διενέργεια της  Ενεργειακής Επιθεώρησης, η οποία υποδεικνύει τις ανάγκες ενεργειακής ανακαίνισης (στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη κατά την Ενεργειακή Μελέτη που θα ακολουθήσει).

Πιο συγκριμένα εκπονούνται μελέτες:
  • βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και πολεοδομικών συνόλων με αξιοποίηση περιβαλλοντικών πηγών, ένταξη Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (παθητική θέρμανση), τεχνικές Φυσικού Δροσισμού (παθητική ψύξη), τεχνικές Φυσικού Φωτισμού
  • ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και δομικών στοιχείων (υλικών και συστημάτων)
  • χωροθέτησης, σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου και μικροκλίματος
  • σκοπιμότητας ένταξης συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας & Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • παρακολούθησης απόδοσης και λειτουργίας ενεργειακών συστημάτων και εφαρμογής ενεργειακών τεχνολογιών στα κτίρια
  • καταγραφής ενεργειακής χρήσης υφιστάμενων κτιρίων με ενεργειακές επιθεωρήσεις σε επίπεδο κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων.
 
Copyright © 2010. www.save-electricity.com.cy All Rights Reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis